Aktuality

Andrej Gehrer a Jakub Maňko víťazi krajského kola Technickej olympiády

Andrej Gehrer a Jakub Maňko víťazi krajského kola Technickej olympiády

Víťazom srdečne blahoželáme. Aj tento výnimočný úspech a postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v máji u nás v CeTech-u je dôkazom toho, že vytvárame tie najlepšie podmienky pre žiakov na výuku predmetu Technika a zdokonaľovanie sa v manuálnych zručnostiach. Práve prostredníctvom žiakov vidíme a vieme, že sme najlepší...

 

Rovnako blahoželáme aj za druhé miesto v krajskom kole Technickej olympiády Matejovi Púchymu.

Zasadnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV Zväzu automobilového priemyslu SR v CETECH-u

Zasadnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV Zväzu automobilového priemyslu SR v CETECH-u

V priestoroch CETECH-u v ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica sa dňa 16. mája 2018 konalo výjazdové stretnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV s cieľom riešiť problémy nízkeho záujmu absolventov základných škôl o štúdium na odborných školách a zapojenie sa do duálneho vzdelávania, čo má negatívny dopad na obsadzovanie kvalifikovaných robotníckych profesií v priemysle. O stretnutie v ZŠ J.G.Tajovského požiadali predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu preto, lebo sa vedenie tejto školy už viac rokov venuje problematike technického vzdelávania žiakov a ich profesijnej orientácii mimoriadnu pozornosť. Počas stretnutia riaditeľ ZŠ Mgr. Milan Pápay prezentoval členom Vzdelávacej komisie a Platformy SDV svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti a ponúkol svoje návrhy a riešenia. Zároveň vznikli možnosti na ďaľšiu spoluprácu CETECH-u a Zväzu automobilového priemyslu.

 

Rozšíreného zasadnutia Vzdelávacej komisie a Platformy SDV sa zúčastnili zástupcovia:

Jaguar Land Rover, Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, PSA Slovakia Trnava, Duálna Akadémia, Faurecia, Matador Automotive Vráble, Miba Sinter Slovakia, Miba Steeltec, Muehlbauer Technologies, ŠIOV štátny inštitút odborného vzdelávania, ZF Slovakia, Zväz automobilového priemyslu SR, ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica

 

viď fotoalbum...