Aktuality

CELOSLOVENSKÉ KOLO FESTIVALU VEDY A TECHNIKY 2022

CELOSLOVENSKÉ KOLO FESTIVALU VEDY A TECHNIKY 2022

Celoslovenské finále FVAT AMAVET

Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska sa so svojimi vedátorskými projektami stretli na Celoslovenskom finále, ktoré sa uskutočnilo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 6. až 8. novembra 2022 v Bratislave. Našu školu reprezentovali žiaci 6. ročníka – Sofia Mišendová a Tomáš Mlčal s vlastným projektom – Vplyv teploty na čas premeny skupenstva. Aj keď nezískali postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, dostali pochvalu od prítomných učiteľov a pracovníkov AMAVETu. Súťaže sa zúčastnilo 55 tímov z celého Slovenska.

Ďakujeme Sofii a Tomášovi za ich reprezentáciu školy a prajeme im ďalšie vedecké úspechy, radosť z objavovania i osobné zážitky.

 

Viac v priloženom fotoalbume tu:

https://cetech.sk/fotogaleria/celoslovenske-kolo-festivalu-vedy-a-techniky-2022/

Festival Vedy a Techniky 2022 krajské kolo

Festival Vedy a Techniky 2022 krajské kolo

Dňa 14.10.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Festivalu Vedy a Techniky v spoluprácii s organizáciou AMAVET. Súťaže sa zúčastnili základné a stredné školy, kluby Amavet s pôsobením v Banskobystrickom kraji. Našu základnú školu a Centrum Techniky zastupovali žiaci 6. ročníka Sofia Mišendová a Tomáš Mlčal so zaujímavým projektom na tému: Vplyv teploty na premenu skupenstva. Ako pridaná hodnota boli v projekte použité robotické systémy pre uľahčenie práce, vyššiu bezpečnosť, ktoré žiaci ovládali pomocou diaľkového ovládania. 

 

Viac nájdete vo fotoalbume tu: https://cetech.sk/fotogaleria/festival-vedy-a-techniky-2022-krajske-kolo/

Podporné stanovisko ŠIOV-u

Podporné stanovisko ŠIOV-u

ŠIOV podporuje koncepciu vzdelávania v našej ZŠ

Štátny inštitút odborného vzdelávania so zástupcami regiónov Slovenska uskutočnili pracovné stretnutie v priestoroch našej školy. Zároveň sa zoznámili s koncepčným zámerom našej školy a vytvorenými podmienkami pre vzdelávanie. Pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľ ŠIOV-u Ing. Branislav Hadár riaditeľovi školy písomné podporné stanovisko k filozofii vzdelávania žiakov pre život v digitálnej dobe.

viac sa dozviete tu: https://cetech.sk/fotogaleria/podporne-stanovisko-siovu/

Workshop MyMachine robot

Workshop MyMachine robot

V priestoroch Centra techniky sa v stredu 20.10.2021 uskutočnil workshop MyMachine Slovakia, ktorého cieľom bol návrh vlastného robota žiakov 3. ročníka. Za účasti študentov 5. ročníka Katedry dizajnu TU Zvolen a fakulty Techniky TU Zvolen žiaci vytvorili zaujímavé návrhy z ktorých tri najlepšie spracujú študenti dizajnu TU Zvolen a následne pošlú na zhotovenie prototypu v mierke 1:1 strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici

Gratulujeme trojici najúspešnejších: Martin Pápay, Maxim Budovec a Lea Longauerová

 

Viac vo fotogalérii : https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/workshop-mymachine-robot

Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Podporné stanovisko ministerstva hospodárstva SR

Záujem o školu rastie

Po vzácnej návšteve ministra školstva Branislava Gröhlinga dostala naša škola ďalšie ocenenie. Záujem o ambiciózny rozvojový program školy prejavilo aj ministerstvo hospodárstva SR. Riaditeľ školy v on-line diskusiiso štátnym tajomníkom  PhDr. Jánom Oravcom, CSc. a ďalšími zamestnancami ministerstva hospodárstva predstavil strategické ciele školy pre ďalšie desaťročie. Pretože smerovanie nového školského kurikula všetkých prítomných oslovilo, zaslalo nám MH SR podporné stanovisko.

 

podporné stanovisko MH nájdete tu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/podporne-stanovisko-ministerstva-hospodarstva-sr

 

Navštívil nás pán minister

Navštívil nás pán minister

Piatok 14.mája 2021 nás svojou návštevou poctil minister školstva Branislav Gröhling. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s progresívnym školským kurikulom najmä v oblasti technického a digitálneho vzdelávania žiakov. V konštruktívnej debate hľadali spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom a riaditeľom školy Milanom Pápayom možnosti, ako pomôcť škole naplniť ambiciózne a náročné ciele školy. Pozrel si priestory CETECH-u, novú učebňu robotiky a projekciu ďalších zámerov v oblasti rozvoja školy.

 

Viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/navstivil-nas-pan-minister/

ROBOTIKA

ROBOTIKA

Po dlhšej pauze sa opäť tešíme na našich žiakov, tentokrát s novým predmetom ROBOTIKA, ktorý patrí pod vyučovací predmet technika. Predmet robotika navštevujú žiaci 5. ročníka a vyššie, cieľom predmetu je oboznámiť sa s fungovaním robotov, vedieť obsluhovať robotické rameno, programovať operácie súvisiace s robotizáciou a automatizáciou v procese, čím kladieme základ pre úspešné zvládnutie problematiky na stredných odborných školách podobného zamerania, prípadne na implementáciu do praxe.

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem

Dňa 22.11.2019 sme absolvovali pracovné stretnutie na pôde Strednej priemyselnej školy strojníckej, alebo inak " FAJNORKY ", rovnako ako aj so zástupcami dvoch popredných japonských spoločností zaoberajúcich sa priemyselnou robotikou a robotizáciou spolu s priemyselnou automatizáciou. 

 

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/navsteva-sps-strojnicka-quotfajnorkaquot-a-stretnutie-so-zastupcami-firiem/

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

Pracovné stretnutie s členmi SPŠ strojnícka " FAJNORKA" a zástupcom japonskej spoločnosti

14.11.2019 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo pracovné stretnutie s vedením Strednej priemyselnej školy strojníckej "fajnorky" z Bratislavy, zástupcom japonskej spoločnosti SMC Priemyselná automatizácia s.r.o. a Petrom Andreánskym z inštitútu duševnej práce za účelom ďalšej intenzívnej spolupráce na zaujímavých veciach o ktorých budeme informovať neskôr...

 

https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-sps-strojnicka-quot-fajnorkaquot-a-zastupcom-japonskej-spolocnosti-smc-priemyselna-automatizacia-sro/

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

Deti a svet techniky

Svet sa mení rýchlym tempom. Čo sa dnešné deti naučia dnes, zajtra už nemusí stačiť. Existujú však zručnosti, ktoré im vo svete rýchlych zmien môžu vždy pomôcť. Tieto zručnosti a pracovné návyky je potrebné začať vytvárať už od raného veku. Práve preto sa Centrum Techniky v Banskej Bystrici rozhodlo v rámci Týždňa vedy a techniky pozvať do priestorov Centra techniky predškolákov z okolitých materských škôl. Pre 85 detí z MŠ Buková 22, MŠ Na Lúčkach 2 a MŠ Šalgotarijánska 5 pripravili hravé dopoludnie zamerané na rozvoj jemnej motoriky, zrakovej, sluchovej, hmatovej percepcie i tvorivosti. Drobné pršteky predškolákov usilovne strihali, lepili, maľovali, prevliekali špagátiky, dierkovali, otláčali, štikali klieštikmi, stavali Lego Dacta technik, spoznávali geometrické tvary. S neobyčajnou mierou trpezlivosti a podpory ich koučovali deviataci zo základnej školy. A výsledok bol skvelý – spokojnosť, hrdosť, radosť z vykonanej práce a v rúčkach predškolákov krásny vlastnoručne vyrobený darček pre mamičku, otecka alebo súrodenca. Dúfame, že po tejto vydarenej aktivite sa bude spolupráca Centra Techniky a materských škôl v okolí rozvíjať ešte intenzívnejšie

 

Viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/tyzden-vedy-a-techniky/

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta B.B.

Dňa 23. septembra 2019 sa v priestoroch Centra Techniky konalo pracovné stretnutie s členmi RÚZ, MŠVVaŠ, ŠPÚ, magistrátu hlavného mesta Bratislava a mesta Banská Bystrica s cieľom spustenia nového národného projektu, na ktorom aktívne participujeme a ktorého budeme súčasťou.

 

viac vo fotogalérii https://cetech.sk/fotogaleria/pracovne-stretnutie-s-clenmi-ruz-msvvas-spu-magistratu-hlavneho-mesta-bratislava-a-mesta-banska-bystrica/

Andrej Gehrer a Jakub Maňko víťazi krajského kola Technickej olympiády

Andrej Gehrer a Jakub Maňko víťazi krajského kola Technickej olympiády

Víťazom srdečne blahoželáme. Aj tento výnimočný úspech a postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v máji u nás v CeTech-u je dôkazom toho, že vytvárame tie najlepšie podmienky pre žiakov na výuku predmetu Technika a zdokonaľovanie sa v manuálnych zručnostiach. Práve prostredníctvom žiakov vidíme a vieme, že sme najlepší...

 

Rovnako blahoželáme aj za druhé miesto v krajskom kole Technickej olympiády Matejovi Púchymu.

Zasadnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV Zväzu automobilového priemyslu SR v CETECH-u

Zasadnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV Zväzu automobilového priemyslu SR v CETECH-u

V priestoroch CETECH-u v ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica sa dňa 16. mája 2018 konalo výjazdové stretnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV s cieľom riešiť problémy nízkeho záujmu absolventov základných škôl o štúdium na odborných školách a zapojenie sa do duálneho vzdelávania, čo má negatívny dopad na obsadzovanie kvalifikovaných robotníckych profesií v priemysle. O stretnutie v ZŠ J.G.Tajovského požiadali predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu preto, lebo sa vedenie tejto školy už viac rokov venuje problematike technického vzdelávania žiakov a ich profesijnej orientácii mimoriadnu pozornosť. Počas stretnutia riaditeľ ZŠ Mgr. Milan Pápay prezentoval členom Vzdelávacej komisie a Platformy SDV svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti a ponúkol svoje návrhy a riešenia. Zároveň vznikli možnosti na ďaľšiu spoluprácu CETECH-u a Zväzu automobilového priemyslu.

 

Rozšíreného zasadnutia Vzdelávacej komisie a Platformy SDV sa zúčastnili zástupcovia:

Jaguar Land Rover, Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, PSA Slovakia Trnava, Duálna Akadémia, Faurecia, Matador Automotive Vráble, Miba Sinter Slovakia, Miba Steeltec, Muehlbauer Technologies, ŠIOV štátny inštitút odborného vzdelávania, ZF Slovakia, Zväz automobilového priemyslu SR, ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica

 

viď fotoalbum...