ROBOTIKA

Po dlhšej pauze sa opäť tešíme na našich žiakov, tentokrát s novým predmetom ROBOTIKA, ktorý patrí pod vyučovací predmet technika. Predmet robotika navštevujú žiaci 5. ročníka a vyššie, cieľom predmetu je oboznámiť sa s fungovaním robotov, vedieť obsluhovať robotické rameno, programovať operácie súvisiace s robotizáciou a automatizáciou v procese, čím kladieme základ pre úspešné zvládnutie problematiky na stredných odborných školách podobného zamerania, prípadne na implementáciu do praxe.