Prezentácia Centra Techniky na SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila výročná konferencia Digitálnej koalície (DK) s názvom Slovak Digital Coalition Summit. Zástupcovia slovenského IKT sektora za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov odborných inštitúcií spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti digitalizácie, efektívnej spolupráci a vedení našej krajiny k úspešnej digitálnej transformácii a udržateľnosti. Stakeholderi zároveň vláde predstavili svoje kľúčové strategické priority pre aktuálne volebné obdobie obsiahnuté v odbornom materiáli Cesta k úspešnému Slovensku.

Naša základná škola je členom Digitálnej koalície a plní si záväzky voči nej. Preto bol pán riaditeľ Mgr. Milan Pápay prizvaným účastníkom konferencie. Vo svojej prezentácii dokumentoval, čo všetko sa v ZŠ J.G.Tajovského zrealizovalo v oblasti digitalizácie školy a digitálneho vzdelávania, ako aj o významných výsledkoch a oceneniach žiakov v tejto oblasti.

Prečo digitálne vzdelávanie podporujeme ? Najlepšie to vystihol rektor technickej univerzity v Košiciach Peter Mesároš a my v súlade s jeho myšlienkou zameriavame školský vzdelávací program práve na rozvoj technických a digitálnych zručností.

„Odvážne nápady, kreatívne myšlienky, ambície tvoriť a vylepšovať technické riešenia sú hybnou silou rozvoja spoločnosti. Je preto dôležité motivovať mladých ľudí k štúdiu technických a inžinierskych disciplín, učiť ich, ako technické riešenia menia myšlienky na produkty, diela a technológie, ktoré by mali zlepšovať kvalitu života....“ (P. Mesároš)

viac tu: https://cetech.sk/fotogaleria/prezentacia-centra-techniky-na-slovak-digital-coalition-summit-2023/