Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

Jediný na Slovensku ! Inovatívny model vzdelávania techniky.

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského

Unikátny komplex odborných učební a pracovných sekcií jediný na Slovensku.

Pozrieť celé video
1

Ciele

technické myslenie, zručnosti a vedomosti

1

Učebne

elektro, 3D modelovanie - laser, drevo | kovo | papier | plast

1

Zámer

pedagogický experiment, ESF projekt, plníme potreby pre trh práce

CeTech

jedinečný komplex odborných učební techniky na Slovensku. Zaručuje žiakom základnej školy bezkonkurenčné nadobúdanie technickej gramotnosti, t.j technického myslenia, pracovných zručností, kreatívneho riešenia komplexných úloh. Zaujímavý študijný program ZŠ J.G.Tajovského a najmodernejšie technológie súčasnej doby, s ktorými žiaci v CeTechu pracujú, sú silným stimulom z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. CNC stavebnice, 3D tlačiarne, laserová gravírovačka a mnoho iných technických zariadení žiakom otvárajú dvere do moderného sveta práce.

Hlavní partneri a podporovatelia

zap
kia
stefe
twd
Krajské kolo technickej olympiády 2024

Krajské kolo technickej olympiády 2024

Dňa 7.2.2024 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo krajské kolo technickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách A a B, kde víťazná dvojica postúpila na celoštátne kolo. Gratulujeme víťazom kategórie A Lenke Adamovej a Michalovi Haviarovi, žiakom ZŠ J.G.Tajovského k ich postupu na celoštátne kolo. Gratulujeme Jurajovi Bobákovi, žiakovi ZŠ J.G.Tajovského za 2. miesto v kategórii B.

viac vo fotoalbume: https://cetech.sk/fotogaleria/krajske-kolo-technickej-olympiady-2024/

Okresné kolo technickej olympiády 2023

Okresné kolo technickej olympiády 2023

Dňa 23.11.2023 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách A a B /dvojice a jednotlivec/ na zaujímavých výrobkoch. Srdečne blahoželáme k víťazstvu v oboch kategóriách žiakom ZŠ J.G.Tajovského Lenke Adamovej, Michalovi Haviarovi a Jurajovi Bobákovi a k postupu na krajské kolo, ktoré sa uskutoční rovnako v priestoroch Centra Techniky

viac vo fotogalérii: https://cetech.sk/fotogaleria/okresne-kolo-technickej-olympiady-2023/

Prezentácia Centra Techniky na SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2023

Prezentácia Centra Techniky na SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila výročná konferencia Digitálnej koalície (DK) s názvom Slovak Digital Coalition Summit. Zástupcovia slovenského IKT sektora za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov odborných inštitúcií spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti digitalizácie, efektívnej spolupráci a vedení našej krajiny k úspešnej digitálnej transformácii a udržateľnosti. Stakeholderi zároveň vláde predstavili svoje kľúčové strategické priority pre aktuálne volebné obdobie obsiahnuté v odbornom materiáli Cesta k úspešnému Slovensku.

Naša základná škola je členom Digitálnej koalície a plní si záväzky voči nej. Preto bol pán riaditeľ Mgr. Milan Pápay prizvaným účastníkom konferencie. Vo svojej prezentácii dokumentoval, čo všetko sa v ZŠ J.G.Tajovského zrealizovalo v oblasti digitalizácie školy a digitálneho vzdelávania, ako aj o významných výsledkoch a oceneniach žiakov v tejto oblasti.

Prečo digitálne vzdelávanie podporujeme ? Najlepšie to vystihol rektor technickej univerzity v Košiciach Peter Mesároš a my v súlade s jeho myšlienkou zameriavame školský vzdelávací program práve na rozvoj technických a digitálnych zručností.

„Odvážne nápady, kreatívne myšlienky, ambície tvoriť a vylepšovať technické riešenia sú hybnou silou rozvoja spoločnosti. Je preto dôležité motivovať mladých ľudí k štúdiu technických a inžinierskych disciplín, učiť ich, ako technické riešenia menia myšlienky na produkty, diela a technológie, ktoré by mali zlepšovať kvalitu života....“ (P. Mesároš)

viac tu: https://cetech.sk/fotogaleria/prezentacia-centra-techniky-na-slovak-digital-coalition-summit-2023/

 

 

Sofia Mišendová víťazkou ceny odbornej poroty SAV na FVaT 2023

Sofia Mišendová víťazkou ceny odbornej poroty SAV na FVaT 2023

Sofia Mišendová, žiačka 7. ročníka získala prestížne ocenenie odbornej hodnotiacej poroty SAV na celoštátnom kole festivalu vedy a techniky AMAVET 2023, s projektom VODÍK AKO PALIVO BUDÚCNOSTI, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 8 - 10. novembra v priestoroch Incheba EXPO v Bratislave. Cenu získala spomedzi 76 projektov prevažne žiakov stredných škôl. Blahoželáme !!! Ďakujeme aj našim partnerom STU Bratislava, fakulta elektrotechniky a informatiky s ústavom automobilovej mechatroniky a e-mobility.

Sofia Mišendová po roku opäť v celoštátnom finále AMAVET

Sofia Mišendová po roku opäť v celoštátnom finále AMAVET

Dňa 13.10.2023 sa uskutočnilo krajské kolo festivalu vedy a techniky (FVaT) v ktorom po roku opäť nechýbala naša žiačka 7. ročníka Sofia Mišendová. Z 15 projektov zložených zo žiakov základných a stredných škôl obsadila krásne 3. miesto, čo jej zabezpečilo postup na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 8-10.11.2023 na výstavisku Incheba v Bratislave. Téma, ktorú tento rok realizuje v spolupráci s FEI STU BA má názov „Vodík ako palivo budúcnosti“. Srdečne blahoželáme

Viac vo fotoalbumoch