Projekt

Experimentálne overovanie didaktických efektov technického vzdelávania stratégiou inovovaného vzdelávacieho programu.

Hlavný cieľ experimentálneho overovania

Overiť kompetencie žiakov na realizovanie technicky zameraných úloh a ich záujem o ďalšie štúdium technického smeru po absolvovaní inovovanej stratégie vyučovania techniky v ZŠ.