Sofia Mišendová víťazkou ceny odbornej poroty SAV na FVaT 2023

Sofia Mišendová, žiačka 7. ročníka získala prestížne ocenenie odbornej hodnotiacej poroty SAV na celoštátnom kole festivalu vedy a techniky AMAVET 2023, s projektom VODÍK AKO PALIVO BUDÚCNOSTI, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 8 - 10. novembra v priestoroch Incheba EXPO v Bratislave. Cenu získala spomedzi 76 projektov prevažne žiakov stredných škôl. Blahoželáme !!! Ďakujeme aj našim partnerom STU Bratislava, fakulta elektrotechniky a informatiky s ústavom automobilovej mechatroniky a e-mobility.