Vyučovanie-Inovácie

Od školského roku 2016/2017 sa vyučovanie techniky realizuje podľa inovovaných učebných osnov a učebného plánu v jedinečných priestoroch CETECH-u. V každom ročníku nižšieho stredného vzdelávania je zvýšená dotácia vyučovacích hodín  o 1 až 2 hodiny. Učebné osnovy sú rozšírené v oblasti výkonového aj obsahového štandardu. Individuálny prístup k žiakom je zabezpečený limitovaným počtom žiakov v pracovnej skupine. Žiaci pracujú s modernými technologickými a technickými zariadeniami, stavebnicami, strojmi a prístrojmi.