POĎAKOVANIE Nadácie Volkswagen Slovakia

Poďakovanie za dlhodobú realizáciu a spoluprácu pri tvorbe verejnoprospešných a vzdelávacích projektov