Inšpiratívne školy: ZŠ J.G.Tajovského na FB MŠVVaŠ SR

Centrum techniky už aj na FB stránke ministerstva 

Sleduj link...

https://youtu.be/rDqoegMwRic