Andrej Gehrer a Jakub Maňko víťazi krajského kola Technickej olympiády

Víťazom srdečne blahoželáme. Aj tento výnimočný úspech a postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v máji u nás v CeTech-u je dôkazom toho, že vytvárame tie najlepšie podmienky pre žiakov na výuku predmetu Technika a zdokonaľovanie sa v manuálnych zručnostiach. Práve prostredníctvom žiakov vidíme a vieme, že sme najlepší...

 

Rovnako blahoželáme aj za druhé miesto v krajskom kole Technickej olympiády Matejovi Púchymu.