BLAHOŽELÁME SOFIA MIŠENDOVÁ a TOMÁŠ MLČAL

Blahoželáme k úspešnému riešeniu a reprezentovaniu našej školy spolu s Centrom techniky na celoslovenskom kole festivalu Vedy a techniky AMAVET 2022.

https://cetech.sk/fotogaleria/blahozelame-sofia-misendova-a-tomas-mlcal/