SOŠ Hotelových služieb a obchodu BB - prezentácia

Hotelovka z Banskej Bystrice sa u nás odprezentovala už aj s novinkou zapojenia sa do systému Duálneho vzdelávania, kde si ako partnera prizvala Hotel Galileo na Donovaloch. Všetky ostatné aktivity školy a ich odbory sú identické s rokom 2017. Na prezentácii sa zúčastnili žiaci 7 a 8 ročníka.

... viac vo fotoalbume ...