ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK "TVORIVÉ STAVEBNICE"

tvorivé stavebnice pre žiakov 2 až 5 ročníka. Počet miest limitovaný. Záujmový útvar bude prebiehať v piatok od 13.30 do 14.15 hod v priestoroch CeTech-u