Postup na CELOSLOVENSKÉ KOLO Festivalu vedy a techniky 2022

Gratulujeme našim žiakom Sofii Mišendovej a Tomášovi Mlčalovi k postupu do celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky 2022 , ktoré sa uskutoční v dňoch 7. a 8. novembra v Bratislave v spolupráci s organizáciou AMAVET. Projekt vplyvu teploty na premenu skupenstva zožal obrovský úspech v hodnotiacej komisii aj preto, že sme do projektu implementovali robotické systémy pri žiakoch 6. ročníka.

 

GRATULUJEME!!!