DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie

26.11.2019 - DIGITÁLNA KOALÍCIA výročné rokovanie národnej koalície, ktorej sme členom FIIT STU

výročné rokovanie Digitálnej koalície v priestoroch FIIT STU, ktorej sme sa dňa 26.11.2019 podpisom memoranda stali plnohodnotným členom ako 2. základná škola na slovensku.

https://digitalnakoalicia.sk/