Školenie k projektu TECHNIKA HROU od ZŠ

V mesiacoch október až február sa Centrum Techniky CeTech stáva školiacim strediskom nadácie Volkswagen pre projekt TECHNIKA HROU OD ZÁKLADNÝCH ŠKOL. Projekt je zameraný na podporu technického vzdelávania na prvom stupni základných škôl

Termíny školení: 29.10 , 5.11 , 6.11 , 7.11 , 12.11 /ostatné termíny budú zverejnené neskôr/

Trvanie školenia: 12.30 - 16.30

Počet účastníkov: 30