Stretnutie o budúcom memorande

Dňa 23.10.2023 sa v priestoroch Centra techniky uskutoční pracovné stretnutie vedenia ZŠ JGT s riaditeľmi SOŠ automobilovej, SOŠ elektrotechnickej, Technického lýcea Zvolen a vedením katedry automobilovej mechatroniky FEI STU Bratislava. Účelom stretnutia je aj budúci podpis memoranda o spolupráci medzi všetkými tromi stupňami vzdelávania, ktoré budú vzájomne prepojené.