konferencia Catching Up regions

25.11.2019 - Konferencia Catching Up regions s BBSK a členmi Svetovej banky

panelová diskusia so zamestnávateľmi , školami, BBSK a predstaviteľmi Svetovej banky pri riešení problematiky uplatnenia absolventov SOŠ na vybraných pozíciách regionálnych zamestnávateľov

zúčastnili mse sa ako prizvaní prednášajúci hostia