Zasadnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV Zväzu automobilového priemyslu SR v CETECH-u

V priestoroch CETECH-u v ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica sa dňa 16. mája 2018 konalo výjazdové stretnutie Vzdelávacej komisie a Platformy SDV s cieľom riešiť problémy nízkeho záujmu absolventov základných škôl o štúdium na odborných školách a zapojenie sa do duálneho vzdelávania, čo má negatívny dopad na obsadzovanie kvalifikovaných robotníckych profesií v priemysle. O stretnutie v ZŠ J.G.Tajovského požiadali predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu preto, lebo sa vedenie tejto školy už viac rokov venuje problematike technického vzdelávania žiakov a ich profesijnej orientácii mimoriadnu pozornosť. Počas stretnutia riaditeľ ZŠ Mgr. Milan Pápay prezentoval členom Vzdelávacej komisie a Platformy SDV svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti a ponúkol svoje návrhy a riešenia. Zároveň vznikli možnosti na ďaľšiu spoluprácu CETECH-u a Zväzu automobilového priemyslu.

 

Rozšíreného zasadnutia Vzdelávacej komisie a Platformy SDV sa zúčastnili zástupcovia:

Jaguar Land Rover, Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, PSA Slovakia Trnava, Duálna Akadémia, Faurecia, Matador Automotive Vráble, Miba Sinter Slovakia, Miba Steeltec, Muehlbauer Technologies, ŠIOV štátny inštitút odborného vzdelávania, ZF Slovakia, Zväz automobilového priemyslu SR, ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica

 

viď fotoalbum...