Zasadnutie Zväzu automobilového priemyslu a Platformy SDV v CETECH-u