TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - víťazi krajského kola sú žiakmi našej školy