Sofia Mišendová po roku opäť v celoštátnom finále AMAVET