Ostatní podporovatelia

Continental       RUZ       SOK        Duálna akadémia