Návšteva SPŠ Strojnícka "FAJNORKA" a stretnutie so zástupcami firiem